akvarieblogg

Till föregående (November 2007)

Salvinia natans

        Salvinia natans

Flytväxter - (7 December 2007)
Salvinia natans är riktigt läkra så här på bild, men precis som alla andra flytväxter så stjäl dom mycket ljus för växterna under, så idag åkte dom ut...

0 Kommentarer

Akvarium

        Akvariets nya plats i tillvaron

Akvariets nya plats i tillvaron - (8 December 2007)
Akvariets nya plats i tillvaron. Men en hel del annat måste fixas innan vatten kan fyllas på.

0 Kommentarer

Sump (för saltvattensakvarium) - Allmänna funderingar om design - (11 December 2007)
En sump är en behållare eller rent av ett extra akvarium som kopplas till det primära akvariet med en ytavrinning och en returpump. Sumpen används av många saltakvarister för att få ur tekniken ur blickfånget i själva akvariet.

Några av mina idéer:

1, Ljudisolering av tekniken genom inneslutning genom möbeln.

2, Eliminera bubblor med hjälp av skummarsektion med efterföljande bubbelfälla.

3, Minska översvämningsrisk med reservvolym i sumpen motsvarande 5 cm vatten i akvariet.

4, Minska översvämningsrisk med en separat returpumpsektion för att minska utpumpad vattenvolym innan stopp.

5, Underlätta underhåll genom 10% eller mer av vattenvolymen tillgängligt för vattenbyte från sumpen.

6, Minska översvämningsrisk genom att lagra osmosvatten direkt i sumpen, med möjlighet till "flowback" vid ev. givarfel hos osmolator.

7, Underlätta underhåll genom att ha viktiga vattennivåer avläsbara från sumpens framsida.

8, Möjliggöra enkel kylning med en separat sektion för påkoppling av sekundär extern vattenslinga. (om man tex har tillgång till en kall krypgrund).

Vad tycker ni är viktigt att tänka på när man designar sin sump?

Länktips:
melevsreef.com: What is a sump?
Everything You Always Wanted to Know About Sumps, Part I
Everything You Always Wanted to Know About Sumps, Part II
Everything You Always Wanted to Know About Sumps, Part III

3 Kommentarer

sump (skiss)

        Sump (skiss)

Skiss för sump - (16 December 2007)
Har funderat på min kommande sumpdesign i några veckor nu. Jag började med att måla upp bilden av en ideal sump, som blir större än själva akvariet, och har sedan komprommissat mig ned till en sump som ryms i min möbel. Skissen ovan visar resultatet. Yttermåtten är 115x56x63 cm. (Om någon tycker volymangivelserna ser konstiga ut så beror det på att det finns ett par tvärgående avdelare som inte syns så tydligt i skissen också).

Sett från sumpens framsida finns följande sektioner:

Längst till vänster är osmos-sektionen. Osmos-sektionen används för att lagra osmosvatten för påfyllning av avdunstat vatten. Osmos-sektionen är en integrerad del av sumpen för att ge möjlighet till "flowback" om översvämmningsrisk uppstår vid givarfel hos osmolator. Osmos-sektionen har en öppning uppåt och är i hela akvariets höjd den första biten och fortsätter sedan in under skummar-sektionen som är nästa sektion i sumpen. Osmossektionens högra sida mot skummarsektionen slutar vid stödlistens underkant ca 1 cm under täckglaset så att vatten vid en eventuell överfyllning flödar mellan de båda sektionerna innan sumpen svämmar över på golvet. Osmos-sektionen kan vara vattenfylld eller så gott som tom när sumpen är i drift. Mängden osmosvatten kan observeras genom sumpens framruta.

Skummar-sektionen är xx cm hög och är belägen ovanför en del av osmos-sektionen. Dess högra sidoruta är en del av en bubbelfälla som har en 2,5 cm öppning nedtill vid skummar-sektionens upphöjda botten. Där flödar vattnet i normalfallet ut. Denna sidas överkant slutar vid stödlistens underkant ca 1 cm under täckglaset. Denna centimeterglipa möjliggör att vatten vid kan flöda mellan sektionerna vid översvämmningstillstånd innan vattnet flödar över sumpens ytterväggar. Den volym som finns ovanför den normala vattennivån i skummar-sektionen utgör en del av sumpens reservvolym.

Nästa ruta, som sitter med endast 2 cm mellanrum till den föregående, är en del av bubbelfällan som tvingar upp vattnet från botten. Denna ruta utgör längst ned osmos-sektionens "högraste" vägg och går från akvariets botten och nästan hela akvariets höjd.

Bubbelfällans sista ruta är utformat som ett sektion för kylning som går tvärs igenom sumpen från akvariets överdel och nästan ned till botten där det lämnar en 5cm hög glipa. Genom denna glipa strömmar vattnet från bubbelfällan in i sektionen för vattenbyte.

Sektionen för kylning har ett innermått på 8,5 cm. Detta utrymme är tillräckligt för att kunna placerera en liten pump i sektionen. Rutorna som bildar sektionen för kylning är de ända rutorna som når akvariets fulla höjd. Därför är listerna som täckglasen vilar på skarvade vid dessa båda rutor. Det vatten i sektionen för vattenbyte som kyls och sjunker till botten kommer att cirkuleras bort då utloppet från skummar-sektionen mynnar ut vid botten. För att minimera risken för kondens på sumpens utsida har kylar-sektionens kortsidor mot ytterrutorna skärmats av med extra glaslister 5 cm från ytterrutorna. Ett hål i vardera övre ände i rutan mot bubbelfällan gör att saltvattnet även kan flöda genom de smala tunnlar som skapas av dessa glaslister. Kylsektionens rutor har valts med en något tunnare glas, 6mm, för att öka värmeflödet genom glaset. Cirkuleras vatten med en temperaturskillnad på 15 grader (relativt akvarievttnet) i kylsektionenen så uppnås en kyleffekt på ca 1500 W.

Sektionen för vattenbyte är format i en vinkel där främre högerhörnet avdelas av en 48cm hög kammare för returpump. Den oanvända volym som skapas av den begränsade vattenhöjden i vattenbytes-sektionen utgör en del av den reservvolym som tillåts fyllas med vatten från akvariet vid ett eventuellt strömavbrott. Det är dessa rutor som reglerar vattendjupet i skummar-sektionen. Höjden på denna ruta är vald så att skummar-sektionen får ett vattendjup på 25 cm.

Sektionen för returpump är 25x35 cm vilket ger några centimeter manöverutrymme kring pumpen. Sektionen för returpump sitter vid sumpens framsida så att vattennivån enkelt kan avläsas genom sumpens framruta.

2 Kommentarer

Ritning på sump - (18 December 2007)
Nu är också ritningen för sumpen klar. (Länk). Sumpritningen finns också som PDF-dokument.

0 Kommentarer

Durso Standpipe

        Durso Standpipe, 2007-12-25

Julpyssel - (25 December 2007)
Julledig och tid för julpyssel... Sågade till en Durso standpipe av 40mm PVC idag. Modifierade befintliga PVC-delar för att dels få en kortare "kran" och en lägre höjd mellan "kranen" och genomförningen. Är särskilt nöjd med detaljter som tex ringen som sitter under ändhatten.

2 Kommentarer

Tillbaka - Nästa sida i akvariebloggen (Januari 2008)

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se