akvarieblogg

Till föregående (Maj 2009)

Mätvärden - (2 Juni 2009)
Har skruvat upp kalciumreaktorn lite. KH, Mg och Ca har ökat något men är fortfarande ganska låga...

Salt: 1,025, Refraktometer, 2009-04-01, Bra
KH: 9,9 dKH, Salifert, 2009-06-02, Bra
pH: ca 8,3, Salifert, 2009-04-05, Bra
Mg: 1190 ppm, Salifert, 2009-06-02, Lågt
Kalcium, Ca: 395 ppm, Salifert, 2009-06-02, Lågt
Fosfat, PO4: Omätbart, Salifert, 2009-04-05, Bra
Nitrat, NO3: Omätbart, Salifert, 2009-04-05, Bra
Silikat, Si: Omätbart, Salifert, 2008-08-08, Bra
Nitrit, NO2: Omätbart, Salifert, 2009-04-05, Bra

0 Kommentarer

Korall

        Korall

Korall

        Korall

Korall

        Korall

Korall

        Korall

Koraller - (5 Juni 2009)
Fotograferade några av mina koraller, mest för att ha något att jämföra med så att man ser att dom växer...

2 Kommentarer

Mätvärden - (27 Juni 2009)
Dags för ännu en mätning av Ca, Mg, NO3 och PO4...

Salt: 1,025, Refraktometer, 2009-04-01, Bra
KH: 9,9 dKH, Salifert, 2009-06-02, Bra
pH: ca 8,3, Salifert, 2009-04-05, Bra
Mg: 1125 ppm, Salifert, 2009-06-27, Lågt
Kalcium, Ca: 380 ppm, Salifert, 2009-06-27, Lågt
Fosfat, PO4: Omätbart, Salifert, 2009-06-27, Bra
Nitrat, NO3: 0,2ppm, Salifert, 2009-06-27, Bra
Silikat, Si: Omätbart, Salifert, 2008-08-08, Bra
Nitrit, NO2: Omätbart, Salifert, 2009-04-05, Bra

0 Kommentarer

Tillbaka - Nästa sida i akvariebloggen (Juli 2009)

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se