akvarieblogg

Till föregående (September 2009)

Naso lituratus

        Naso lituratus

Skål! - (1 Oktober 2009)
Nu har jag börjat dosera vodka i akvariet på prov, 3ml om dagen. Jag tänker mig vodkan som ett billigare komplement till den fosfatremover jag använder... Det jag vill uppnå är snabbare tilllväxt och mer färger på mina SPS. Skål!

4 Kommentarer

Månadens mätvärden - (11 Oktober 2009)
Mätte lite vattenvärden igen...

Salt: 1,023, Refraktometer, 2009-08-11, Lågt
KH: 8,3 dKH, Salifert, 2009-10-11, lågt
pH: ca 8,3, Salifert, 2009-04-05, Bra
Mg: 1195 ppm, Salifert, 2009-10-11, Bra, aningen lågt
Kalcium, Ca: 415 ppm, Salifert, 2009-10-11, Bra
Fosfat, PO4: Omätbart, Salifert, 2009-06-27, Bra
Nitrat, NO3: 5,0 ppm, Salifert, 2009-08-11, Aningen högt
Nitrit, NO2: 0,2 ppm, Salifert, 2009-08-11, Högt
Silikat, Si: Omätbart, Salifert, 2008-08-08, Bra

0 Kommentarer

Mätvärden - (20 Oktober 2009)
Ännu ett sånt här tråkigt inlägg om mina vattenvärden igen... Jag köpte 30 kg levandesten för några dagar sedan. Uppdatering med bild kommer när jag är klar med min nya aquascape...

Salt: 1,025, Refraktometer, 2009-10-20, bra
KH: 8,3 dKH, Salifert, 2009-10-11, aningen lågt
pH: ca 8,3, Salifert, 2009-04-05, Bra
Mg: 1200 ppm, Salifert, 2009-10-20, Bra
Kalcium, Ca: 415 ppm, Salifert, 2009-10-20, Bra
Fosfat, PO4: Omätbart, Salifert, 2009-06-27, Bra
Nitrat, NO3: 5,0 ppm, Salifert, 2009-08-11, Aningen högt
Nitrit, NO2: 0,2 ppm, Salifert, 2009-08-11, Högt
Silikat, Si: Omätbart, Salifert, 2008-08-08, Bra

0 Kommentarer

Pomacanthus paru

        Pomacanthus paru

Pomacanthus paru - (23 Oktober 2009)
Akvariets stolthet, min Pomacanthus paru (Fransk ängelfisk), inte helt lätt att fotografera pga dess mörka färg och starka kontraster...

1 Kommentarer

Saltvattenskonferens - (24 Oktober 2009)
Saltvattenskonferens i Linköping. Ett mycket trevlig tillställning med intressanta föredrag och möjlighet att träffa andra saltvattensakvarister som man tidigare bara kände till namnen på. Lite roligt att den första för mig okända personen som jag började prata med visade sig vara dagens första föredragshållare, Tomas Ländström, en mycket duktig akvarist. Och något senare stötte jag ihop med Carl Farberger som är en av dom som driver saltvattensguiden.

Saltvattenskonferens

        Tommy Norberg, Peter Schmiedel och Tomas Ländström utbyter erfarenheter

Saltvattenskonferens

        Tomas Ländström höll dagens två första föredrag om fraggning av Goniopora och om nässelgifter

Saltvattenskonferens

        Peter Schmiedel höll dagens tredje föredrag, om att hålla saltvattensfisk i par eller grupper

Saltvattenskonferens

        Jens Kallmeyer höll dagens sista föredrag om skötsel av NPS koraller

Saltvattenskonferens

        Peter och Wilhelm lottar ut fina priser

Saltvattenskonferens

        Saltvattensakvarister, i förgrunden Carl Farberger, en av saltvattenguidens mest drivande personer.

Saltvattenskonferens

        En av Peter Schmiedels välgödda fiskar

1 Kommentarer

Saltvattenskonferens

        Tommy Norberg, Peter Schmiedel och Tomas Ländström utbyter erfarenheter

Ny aquascape - (24 Oktober 2009)
Inspirerad av dagens saltvattenskonferens här i Linköping så flyttade jag upp resten av stenen i akvariet. Nu har jag totalt 100 kg i akvariet... Jag vet inte om det blev så mycket snyggare egentligen, men det blev iallafall bättre för fiskarna med fler skrevor och gömställen för alla kirurgerna... De nya stenarna passar nog in lite bättre när de också täcks av lila kalkalger. Jag föredrar den modernare designen med revpelare framför den klassiska stenrös-designen. Nu är det faktiskt 5 revpelare i akvariet varav 3st står väldigt tätt ihop till vänster i akvariet.

0 Kommentarer

Vattenbyte - (25 Oktober 2009)
Vis efter gårdagens föredrag gör jag jag rent mitt filter med "phosban" & aktivt-kol. Byter allt media och passar också på att göra ett välbehövligt vattenbyte...

0 Kommentarer

hemmabyggen

        hemmabyggen

Hemmabyggen - (28 Oktober 2009)
Jag har lagt upp lite bilder och beskrivningar på mina olika hemmabyggen (Länk)... Jag har tyvärr inte orkat skriva så mycket beskrivande text, men bilderna talar nästan för sig själva... Ställ gärna frågor så kanske jag får inspiration att komplettera texten..

0 Kommentarer

reef

        Gamla revpelarna

reef

        Vänstersida

reef

        Ny revpelare

reef

        Högersida

Revpelare - (30 Oktober 2009)
Några bilder på revpelarna...

0 Kommentarer

Tillbaka - Nästa sida i akvariebloggen (November 2009)

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se