akvarieblogg

Till föregående (Februari 2010)

NP reducing Bio-pellets

        NP reducing Biopellets.

Biopellets

        Biopellets.

Bio-pellets

        Bio-pellets.

NP reducing Biopellets - (3 Mars 2010)
Det har kommit en ny produkt för att reducera kväve- och fosfatnivåer i saltvattensakvarier - NP reducing Biopellets. Det rör sig om en ny och innovativ metod som fungerar genom att bakterier växer på ett filtersubstrat i form av pellets av en organisk polymer. När bakterierna växer på kolkällan som Biopelletsen utgör binder de kväve och fosfat och när de sedan lossnar från filtersubstratet konsumeras de antingen av akvariets filtrerare eller skummas ut.

Likheterna med existerande vodka- och zeovitmetoder är slående men den stora skillnaden är att bakterietillväxten i detta fall helt är lokaliserad till Biopelletsen. Det skall därför inte kunna bli någon bakterietillväxt på inredning eller rutor eftersom kolkällan sägs vara olöslig och lokaliserad till filtret. Troligen eliminerar detta risken för plötsliga bakterieblomningar och liknande sidoeffekter som ibland uppkommer vid dosering av flytande kolkälla i akvarier.

Nu har jag efter en tids väntan också fått hem ett par liter av dessa pellets. Skall bli intressant att själv få möjlighet att testa. Jag är särskilt nyfiken på deras positiva (negativa) effekt på cyanobakterier.

Mitt första intryck var hur små de faktiskt är. Det går nästan två biopellets på ett majskorn i storlek ungefär. (Egentligen var mitt allra första intryck att påsen läckte och vilket högljutt ljud de gjorde i dammsugarslangen, men det räknas väl inte...)

3 Kommentarer

Tillbaka - Nästa sida i akvariebloggen (April 2010)

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se