En närmare titt på: Aqua Medic Reaktor 1000

Inledning
Intresset för växtakvarier har fått ett uppsving de senaste åren och det blir allt vanligare att man tillsätter koldioxid i vattnet för sina akvarieväxter. För den som tröttnat på att bladda med PET-flaskor och mäsk, eller har ett växtakvarie av större modell och vill ha en kompromisslös setup för trycksatt koldioxid brukar en extern CO2-reaktor vara lösningen. Vi skall här titta närmare på en stor extern reaktor från Aqua Medic.

Aqua Medic Reactor 1000
Reaktorn från Aqua Medic levereras i en stor färggrann kartong med sina tekniska specifikationer tryckta på kartongens sidor på 6 olika språk. Dock ej på svenska.

Reaktorn är avsedd för akvarier upp till hela 2000 liter, och den är avsedd för att drivas med en extern pump på minst 1000 l/h. Någon högsta genomströmningshastighet anges inte.

Det första som slår en när man plockar ur reaktorn ur dess kartong är den enorma storleken. Den mäter hela 36 x 8 cm (anslutningar medräknat). Vi mätte upp en intern volym på hela 0,775 liter.

I kartongen
Med reaktorn följer en manual på tyska, en luftningskran, två halvmåneformade fästen och en tvådelad fästanordning för montering på akvariets yttersida.

Någon slang för vatten eller koldioxid medföljer ej. Ej heller backventil eller slangklämmor till slangarna.

Fästanordningen som är avsedd för att antingen fästa reaktorn på akvariets sida eller ett möbelakvariums innervägg visar sig vara ihoplimmad vid leverans. Det eliminerar visserligen risken för att fästet går itu om man väljer att montera det på akvariets utsida, men det kräver att man sågar isär delarna med en bågfil om man vill skruva fast plattan på en vägg. -Inte helt genomtänkt av Aqua Medic att limma ihop delarna, tycker vi.

Konstruktion
AM reaktor 1000 är konstruerad som en stor plastbehållare i transparant plast med en borttagbar slanganslutning för 16 mm vattenslang i behållarens vardera ände. I behållaren har man placerat 24 st biobollar i plast. Skulle olyckan vara framme så kan man med största svårighet lirka ur dessa ur behållaren för rengöring men det är inget man skall behöva göra i normal drift.

Är man nervös för läckage så kan man alltid limma fast slanganslutningarna så att de inte gängar ur sig när man meckar med slangarna.

Behållarens översida har tre anslutningar. En slanganslutning för 16 mm slang för vattnets inlopp. En anslutning för koldioxidslang och en luftningskran för restgaser. En slang löper från koldioxidanslutningen ned till reaktorns botten där koldioxiden släpps ut. Det är en enklare lösning än tex konkurrenten Dupla valt för sin Reactor S, och det leder till att en gasficka lättare byggs upp inuti reaktorn om man pressar den hårt.

Luftningskranen är inovativ och mycket praktisk vid igångstart för att tömma behållaren på luft som pump eller ytterfilter gärna matar ut till reaktorn.

Reaktorn ger ett robust och gediget intryck. Slangarna för koldioxid och luftningskran skruvas fast och även slanganslutningarna för vattnet sitter hårt fast när man skruvat dit dom.

Aqua Medic ger 12 månaders garanti på produkten (gäller första köparen) och täcker material och fabrikationsfel.

Test 1: 145-liters växtakvarie
Jag har kört denna reaktor i ett mindre växtakvarie i ett par års tid med gott resultat.

Setup:

  • Akvarievolym: 145 liter
  • Pump: Eheim Ecco 2235 filter ()

Reaktorn har naturligtvis inga som helst problem att försörja detta 145-liters akvarie med koldioxid. Behållaren bromsar dessutom vattenflödet från filtret minimalt tack vare de grova anslutningarna.

Test 2: 980-liters växtakvarie
Vi har även under ca ett års tid test reaktorn i ett välplanterat 980-liters akvarie.

Reaktorn har inte heller här några problem att försörja akvariet med koldioxid...

Setup:

  • Akvarievolym: 980 liter
  • Pump: Eheim Pro II 2028 Ytterfilter, 1050 l/h

Slutsats
AM Reaktor 1000 är en mycket stor extern reaktor byggd för att inte bromsa genomflödet av vatten mer än nödvändigt, vilket passar bra om man vill köra den med tex ett befintligt ytterfilter som pump.

Den presterar mycket bra både i den lilla och stora test-setupen...

Plus: Stor volym, luftningsnippel, grova anslutningar, litet motstånd i genomflöde.

Minus: Bruksanvisning på Tyska, Inga medföljande slangklämmor / fästanordningar för vattenslangarna. Matar lätt ut bubblor genom utloppet, Fästplattorna ihoplimmade vid leverans.

Tillbaka till akvarie-index
All text and photos are copyright Peter Nyman