Pny's guide till

CO2-tillsats i växtakvarium

Magnetventil och timer


Foto Peter Haack    

Används för att stänga av gasen under natten då växterna inte längre förbrukar någon koldioxid. Kopplas till vägguttag med tidur/timer eller pH-kontroller. Eftersom växterna inte tar upp någon koldioxid när akvariebelysningen är släckt så är det bra om man bara tillsätter koldioxid medans belysningen är tänd. En magnetventil kopplad till en timer löser denna styrning. En magnetventil som stänger AV flödet när strömmen är av är att föredra framför en som slår PÅ flödet, detta för att undvika missöden vid ett eventuellt strömavbrott.