Pny's guide till

CO2-tillsats i växtakvarium

CO2-tabell

Tabellen nedan används för att utläsa pH-värde ur önskad koldioxidhalt samt uppmätt KH-värde. Vattnets koldioxidhalt är hårt förknippat med dess KH och pH-värde (så länge man inte tillsatt torv eller andra buffrande ämnen i vattnet).


Tabellen ovan är tänkt att användas på följande sätt: Du mäter det KH du har på akvarievattnet, bestämmer vilket koldioxidhalt du vill ha (ca 15-30 ppm rekomenderas) och läser ut till vilket pH-värde du skall sänka akvarievattnets pH-värde till genom att tillsätta koldioxid.

Tabellen nedan används för att utläsa CO2-nivå ur uppmätta mätvärden.


Tabellen ovan är tänkt att användas på följande sätt: Du mäter de KH och pH-värden du har i akvarievattnet, tabellen visar vattnets koldioxidhalt i ppm för ditt KH & pH-värde.

Förenklad CO2-tabell

Nedan presenteras en ny enklare modell av tabellen där målnivåer för pH-värdet visas för alla KH-värden, om man vill uppnå en koldioxidhalt på ca 30 ppm.

KH0,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,59,09,510,010,511,0
pH5,76,06,26,36,46,56,66,66,76,76,86,86,96,96,96,97,07,07,07,07,17,1

Tabellen är tänkt att användas på följande sätt: Du mäter det KH du har på akvarievattnet, läser av tabellen vilket pH som är lämpligt för ditt KH-värde. Därefter justerar du in din utrustning som tillsätter koldioxid så att du hamnar på det pH du fick fram i tabellen.

All Text And Photos Are Copyright to www.pny.se