Pny's guide till

CO2-tillsats i växtakvarium


 

Innehåll:

Varför tillsätta koldioxid i akvariet?

Utrustning för tillsättning av trycksatt CO2

Avancerad styrning av CO2-tillsats

Alternativa sätt för koldioxidtillsats

CO2-tabell

 

Vad är koldioxid

Koldioxid är en mycket vanlig lukt- och färglös gas. Koldioxid har den kemiska formeln CO2, dvs gasmolekylerna består av en atom kol omgiven av två syre-atomer. Den finns naturligt i atmosfären i ca 0,05 viktprocent, eller motsvarande 0,03 volymprocent. Vid högt tryck övergår gasen till flytande tillstånd.

Varför tillsätta koldioxid i akvariet?

Växterna består till stor del av kol. För att bilda ny växtmassa behöver växterna ta upp nytt kol på något sätt. Vanligt kranvatten innehåller en liten mängd bikarbonater som växterna kan utnyttja som kolkälla. Det är en ganska enerikrävande process för växten. Ett effektivare sätt för växten är att ta den koldioxid (CO2) som finns i vattnet. Koldioxid finns bara i liten mängd i vattnet så för att växten skall få kontinuerlig tillgång till koldioxid så måste vi hela tiden tillsätta nytt.

Koldioxid kan enkelt tillföras genom att låta jäst jäsa med socker som födokälla i en flaska. Gasen som bildas tillförs akvarievattnet genom en slang . Ett smidigare sätt är att köpa en trycksatt koldioxidtub (exempelvis en begagnad kolsyresläckare) som får förse vattnet med koldioxid.

Kemisk formel för fotosyntes: 6H2O + 6CO2 + "solenergi" -> C6H12O6(druvsocker) + 6O2

Risker

Att hantera och tillsätta koldioxid i akvariet är inte särskilt riskfyllt men följande bör man känna till:

En risk med att tillsätta koldioxid är att vattnet kan bli för surt, dvs sänka pH-värdet till ett för fiskar (och växter) för lågt pH.

Man bör inte heller laborera med buffertvätskor eller syror som förändrar vattnets buffringsförmåga i kombination med koldioxidtillsats enligt tabellen i denna guide, eftersom tabellens värden då ej längre gäller.

Man skall också tänka på att CO2-tillsats i akvarievattnet kommer att boosta tillväxten på alla akvarieväxter och därmed också näringsåtgången i akvariet. Man skall vara medveten om att växternas gödningsbehov kan komma att flerdubblas med CO2-tillsats. Växter som växer med god tillgång på ljus och koldioxid kan snabbt förbruka alla näringsämnen i vattnet och därefter orsaka algillväxt då de plötsligt får slut på gödning.

Artikeln fortsätter ->

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se