Pny's guide till att

Bygga ett Regnskogsterrarium

Omvänd OsmosOmvänd Osmos eller Reverse Osmosis (RO) är en process som avskiljer mineraler och salter från vattnet till terrariets regnsystem. Detta sker genom att vattnet under tryck tvingas igenom ett semipermeabelt (halvgenomsläppligt) membran där vattenmolekylerna kan passera men där mineraler, salter och andra föroreningar fångas upp. Detta medför att man slipper vattenfläckar och kalkavlagringar efter regnsystemets vatten på terrariets rutor. Många orkideer och andra växter trivs också mycket bättre i kalkfattigt vatten.