Pny's guide till att

Bygga ett Regnskogsterrarium


Ventilation:

Ventilation är A och O för ett fungerande regnskogsterrarium. Här gäller det gäller att finna en balans där man luftar ur terrariet tillräckligt för att inredningen inte skall börja mögla, men fortfarande håller luftfuktigheten däri på en tillräcligt hög nivå. Ventilationen bör placeras precis ovanför frontglaset så att det inte bildas någon imma där. -Man vill ju kunna se in i sitt terrarie!

Ventilationen bygger man enklast av ett finmaskigt ventilationsgaller eller någon annan typ av ventilation som man limmar ett finmaskigt nät framför. Detta för att flugorna, som är grodornas föda, inte skall kunna smita ut.

Man kan tänka sig att göra ytterliggare en ventilations-slits längre ned, för att skapa ett visst självdrag genom terrariet. Men eftersom vi utgår från ett färdigt akvarie där håltagning i glaset kan vara en riskabel uppgift för en amatör, bättrar vi istället på ventilationen med hjälp av en (akvarie)-luftpump, stående vid sidan av terrariet, som får pumpa ned luft i terrariet. Från luftpumpen går en slang ned till vattnet i botten på terrariet med en "syresten" i änden. Denna skapar små luftbubblor som sätter rörelse på vattnet samtidigt som de tar upp fukt från vattnet och ökar på så sätt både luftfuktighet och ventilation i terrariet.Täckglasen modifierar vi med en glaskärare så att ventilationsslits och kabeldragningar får plats. Vi passar också på att borra hålen till regnsystemets duschmunstycken med ett glasborr. Är man osäker på hur man gör detta kan man gå och be en glasmästare om hjälp. De vassa kanterna slipas bort med sandpapper eller en borrmaskin med slipsten.En ventilationsslits från närmsta byggvaruhus modifieras till rätt längd och får täcka utrymmet mellan akvariets främre stödlist och det ursprungliga täckglaset som vi bara gjort något smalare. Myggnätet limmas på baksidan och skymtas endast i ventilations-slitsarna från ovansidan


Tillbaka - Nästa (Teknisk utrustning)

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se