Pny's guide till

CO2-tillsats i växtakvarium


Alternativa sätt för kol(dioxid)tillsats


Mist

Mist-metoden är egentligen inte ett alternativ till trycksatt koldioxid, utan ett annat sätt att sprida den till växterna. Istället för att lösa upp koldioxiden i vattnet skapar man här små, små bubblor med hjälp av en diffusor eller pump som får slå sönder gasen. Dessa bubblor skall man sedan få att sätta sig under växternas blad genom välplanerad vattencirkulation i akvariet. (Mist betyder egentligen Dimma).

Mist-metoden är egentligen en ganska osmidig metod för att tillgodose växternas näringsbehov. Och inget jag skulle rekomendera nybörjaren. Likväl kan den vara ännu effektivare än den vanliga metoden med upplöst koldioxid om man behärskar tekniken och har en växtlayout som är anpassat för den.

Mäsk

Mäsk-metoden är inte helt olik den med trycksatt koldioxid. Den går ut på att man istället för att ha en trycksatt behållare med koldioxid låter jästsvampar stå för koldioxidproduktionen. En tät behållare med socker och jäst, löst i vatten, får stå något varmare än rumstemperatur. Från behållaren leder man ut koldioxiden genom en slang till lämplig diffusor / reaktor.

Nackdelar med denna metod är att det är svårt att reglera mängden koldioxid som tillsätts i akvariet. Man måste dessutom sätta en ny jäst-sats var 14:e dag eftersom jästsvamparna dör av alkoholen som skapas i processen höjt alkoholhalten i sockervattnet.

"Flytande" kol på flaska

Koldioxid är inte det enda sättet att tillsätta kol till sina växter. Det finns flera kommersiella medel med "flytande kol" på flaska. Tex Flourish ExcelTM. Här rör det sig inte om kolioxid utan om organiskt bundet kol som växterna kan ta till sig från vattnet. Medlen är relativt dyra men kan vara ett alternativ i mindre akvarium.

Bikarbonat

Även om denna artikel fokuserar på koldioxid så är inte koldioxiden växternas ända möjliga kolkälla. Det livsviktiga kolet kan växterna få från antingen koldioxid eller bikarbonat (ie: bikarbonatjoner). Vissa växter är bättre än andra på att utnyttja bikarbonat i vattnet. Dessa växter lever i naturen i vatten med naturligt högt pH, och är väl anpassade till att använda bikarboantjoner som kolkälla även om de skulle kunna ta upp det mer lättupptagna koldioxiden om den hade funnits tillgänglig. I naturen blir dessa växter oftast utkonkurerade om pH och bikarbonatinehåll skulle sjunka, tex pga miljöförstöring (försurning).

Vill man försörja sina akvarieväxter med kol enligt denna metod skall man se till att ha ett konstant hårt vatten (högt KH och pH) samt undvika koldioxid i vattnet, då koldioxid får växten att ställa om sig från bikarbonatupptag till det enklare koldioxidupptaget.

Elektrolys

År 1999 dök det upp en utrustning för CO2-tillsats (läs: Carbo Plus) som säljs med fantastiska säljargument om lättskötthet och teknisk excelens. Dess funktion går ut på att man genom elektrolys skapar koldioxid direkt i akvariet.

Teorin bygger på att man sänker ned ett anod-katod-par av kol resp rostfritt stål i akvarievattnet. Med hjälp av elektricitet tvingar man kolet från anoden att reagera med vattnet och bilda koldioxid. Samtidigt bildas också en del restprodukter. Bland annat hydroxidjoner(OH-), vätejoner (H+) och en hel del vätgas(!) (H2). Jonparen som bildas kommer att reagera med bikarbonater och kalciumkarbonater i vattnet och som en bieffekt sänka dess KH och GH värden, dvs göra vattnet mjukare. Anoden bryts under processen ned och måste efterhand bytas ut.

I praktiken har det visat sig att en sådan enhet trots sin storlek inte kan skapa någon större mängd koldioxid. Men åsikterna om dess duglighet går isär. Flera som provat och kritiskt granskat dess funktion rapporterar att den inte håller måttet, medans andra faktiskt tycker den gör sitt jobb. Andra användare varnar för att enheten skapar restprodukter som dödat fiskar och räkor vid byte av enhetens förbrukade kolstavar.

Med tankte på det höga priset på enheternas refill-stavar och den lilla mängd CO2 som den klarar av att tillsätta i akvariet kan jag inte rekomendera någon att använda denna metod för koldioxidtillsats.

-"If it sounds too good to be true, it probably is..."

Tillbaka - Nästa

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se