Pny's guide till

CO2-tillsats i växtakvarium

RegulatorAnvänds för att få ner trycket från tuben till ett lägre arbetstryck. Vissa regulatorer har dubbla manometrar. Då ser man både tubens tryck (primärtryck) och det utgående trycket på akvariets sida (sekundärtryck).