Pny's guide till

CO2-tillsats i växtakvarium


Utrustning för CO2-tillsats:


Tryckbehållare med koldioxid

Tryckbehållaren används för att förvara koldioxiden som skall tillsättas i akvariet. Koldioxid är under normalt tryck en gas, men i flaskan övergår gasen i flytande form så snart trycket når ett tryck på ca 60 bar. (Länk till bild)


Regulator

Används för att få ner trycket från tuben till ett lägre arbetstryck. Vissa regulatorer har dubbla manometrar. Då ser man både tubens tryck (primärtryck) och det utgående trycket på akvariets sida (sekundärtryck). (Länk till bild)


 

Nålventil

Nålventil används för att kunna justera flödet av CO2 med bra noggranhet. Den reglering av gasflödet som regulatorns ratt erbjuder räcker inte på långa vägar när du skall justera in gasflödet efter ditt akvaries förbrukning. Därför behövs en nålventil. Nålventilen kopplas efter regulatorn och består av en inkapslad nål vars läge kan justeras med hjälp av en ratt på utsidan. Nålens läge påverkar det motstånd gasen upplever på sin väg genom kapseln och därmed också gasens flöde.

Det finns också speciella nålventiler som är delade med flera justeringsrattar så att det är möjligt att koppla anläggningen till flera akvarium på en gång.


Magnetventil och timer

Används för att stänga av gasen under natten då växterna inte längre förbrukar någon koldioxid. Kopplas till vägguttag med tidur/timer eller pH-kontroller. Eftersom växterna inte tar upp någon koldioxid när akvariebelysningen är släckt så är det bra om man bara tillsätter koldioxid medans belysningen är tänd. En magnetventil kopplad till en timer löser denna styrning. En magnetventil som stänger AV flödet när strömmen är av är att föredra framför en som slår PÅ flödet, detta för att undvika missöden vid ett eventuellt strömavbrott. (Länk till bild)


Bubbelräknare

Används för att uppskatta flödet av gas som tillsätts i akvariet. Bubbelräknaren är en enkel vattenfylld behållare, vanligen gjord i transparant plast. Funktionen är mycket enkel: gasen, vars flöde skall uppskattas, leds igenom den upprätta behållaren nerifrån och upp så att gasen bubblar genom vattnet. Mängden gas som flödar igenom behållaren kan då uppskattas genom att betrakta mängden bubblor som passerar genom vattnet.


Backventil

Används för att vatten inte skall kunna läcka baklänges in till magnetventil och annan utrustning. Förhindrar också att CO2-slangen vattenfylls när man slagit av co2 flödet. Största risken är när CO2-flaskan är tom och vatten läcker in och förstör den vid avsaknad av backventil. Backventilen är således en bra skyddsåtgärd för att minska risken för oönskade och oväntade händelser. Alla system för koldioxidtillsats bör ha en eller flera backventiler. De är enkla och billiga, men se upp så den du skaffar verkligen tål den sura miljön som koldioxiden orsakar. Om CO2-utrustningen har en reaktor / diffusor som är placerad inuti akvariet så placeras lämpligen en backventil på slangen som går ner i akvariet. Om CO2-utrustningen är utanför akvariet så placeras backventilen mellan reaktorn och övrig CO2-utrustning. Observera att en del bubbelräknare har inbyggd backventil. (Länk till bild)


Reaktor / Diffusor

Används för att lösa gasen i vattnet. Ett flertal olika lösningar finns att välja mellan. I små akvarier kan det räcka med en enkel diffusor eller trappstege, medans stora växtakvarier enklast försörjs med en extern reaktor. Exempelvis Dupla CO2 reaktor S eller Aqua Medic CO2 reaktor 1000, (Länk till recenssion av Aqua Medic CO2 reaktor 1000). (Länk till bild)


CO2-slang

Slang som är tät för koldioxid att koppla ihop ovanstående med. Vanlig slang brukar läcka koldioxid, pga gasens mycket små gasmolekyler. Så en speciell slang som är tät för koldioxid är att föredra. Slangen som brukar vara svart och är lite hårdare än vanlig slang säljs på metervara av välsorterade internetbutiker. (Länk till bild)


Gängtejp / Teflontejp

Används för att täta gängor på utrustning där koldioxiden skall passera. Koldioxid har en makalös förmåga att smita ut där man minst anar. Det är därför viktigt att använda gängtejp överallt där koldioxiden skall passera. När allt är ihopmonterat och gasen är på kan det vara en bra idé att spraya vatten med en gnutta diskmedel i vid alla skarvar för att upptäcka eventuella läckor.


Permanent pH-test

Används för att mäta mängden löst koldioxid i vattnet. Ett permanentest för pH-värdet ger möjligheten att kontinuerligt övervaka koldioxidhalten i akvarievattnet genom dess pH-värde. Tyvärr är dessa test inte särskilt exakta så man behöver komplettera med ett vanligt dropptest för exaktare pH-mätning.


CO2-tabell

Används för att utläsa CO2-nivå ur uppmätta mätvärden. Vattnets koldioxidhalt är hårt förknippat med dess KH och pH-värde (så länge man inte tillsatt torv eller andra buffrande ämnen i vattnet).

Tabellen är tänkt att användas på följande sätt: Du mäter det KH du har på akvarievattnet, läser av tabellen vilket pH som motsvarar ca 25-30 ppm koldioxid för ditt KH-värde. Därefter justerar du in din utrustning som tillsätter koldioxid så att du hamnar på det pH du fick fram i tabellen.


Förvirrande? -Kanske... men inte så svårt när man väl har utrustningen framför sig.


Sen kan man avstå från valda delar av ovanstående, tex köra utan bubbelräknare eller blanda gasen i sitt ytterfilter eller liknande. Fast då gör man det nog svårare för sig och ökar risken för överdosering / översvämning etc...

Tillbaka - Nästa

All Text And Photos Are Copyright: www.pny.se